Miras Hukuku ve Davaları

Miras hukuku 

İstanbul’da faaliyet gösteren Hukukİst Avukatlık ve Danışmanlık ofisi olarak Miras Avukatı uzmanı ekimiz ile müvekkillerin Miras hukukuna ilişkin hukuki sorunlarına uzman avukatlarımız ile arabulucukluk dahil alternatif hukuki çözüm yolları ile proaktif çözümler getirmekteyiz.

• Kanuni miras payları ve miras paylaşım oranları nedir ?
• Miras paylaşımı nedir ? Mirasçılar arasında anlaşmazlık olması halinde mirasın paylaşılması için hangi mahkemeye müracaat edilir ?
• Mirastan mal kaçırma halinde haklarınız nelerdir ?
• Mirastan mal kaçırma nedir ?
• Kişi, mirasçılarından birini mirasından mahrum etmek neler yapar ?
• Bunu önlemenin bir yolu var mıdır ?
• Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı var mı ? Z
• amanaşımı süresi ne kadardı ? Beklenen miras hakkında kavuşmak için neler yapılabilir ?
• Mirastan mal kaçırma nedir ?
• Kişi, mirasçılarından birini mirasından mahrum etmek neler yapar ? Bunu önlemenin bir yolu var mıdır ?
• Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı var mı ? Zamanaşımı süresi ne kadardı ?
• Beklenen miras hakkında kavuşmak için neler yapılabilir ?
• Kişi hukuku kullanarak; satış veya bağış vs. şekli sözleşmelerle bir mirasçısını mirastan mahrum edebilir mi ?
• Muris Muvazaasından Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davasında Mirasbırakan Tarafından Davalıya Taşınmaz Temlik Edilmişse takip edilecek hukuki süreç nedir ?
• Acil hukuki himaye yolları var mıdır ?

Yukarıdaki bütün bu soruların muhatabı olan kişi öncelikle yapması gereken acil hukuki himaye tedbirlerine başvurmak olmalıdır. Bunun yanında miras hukuki bir yanda ölenin iradesine saygı diğer yandan hayatta kalanların haklarına erişim hakkı arasında bir denge tutturmak üzerine kuruludur.
Diyebiliriz ki miras hukukunun özü bu prensipte gizlidir. Miras hukukundan kaynaklanan; tapu iptali, muvazaa, mirasçılardan mal kaçırma gibi bütün ihtilaflar bu prensip esası üzerinden çözümlenmeye çalışılır. Burada hukuki olarak takip edilecek yol ve deliller mirastan mal kaçırma davalarında son derece önem arz etmektedir.

Miras Avukatları

Miras avukatları; bilgi ve tecrübesini miras davalarına yoğunlaştırmışlardır. Her vatandaş Avukat olmadan kendi davasını takip edebilir. Her Avukat da müvekkili adına her davayı açabilir. Ancak iş bununla bitmiyor. Hak mücadelesinin 4 yılık hukuk eğitimi alanında eğitim almış avukatlar aracılığıyla yürütülmesi, bu da yetmez avukatlar arasında da mesela miras hukuku alanında uzmanlaşmış miras hukuku avukatlarının miras davalarını yürütmesi ilerde telafisi zor zararların önüne geçecektir.
Miras hukuku mevzuatımızda genel kuralları ile düzenlenmekle birlikte bazı ihtilaflar kanun tarafında düzenlenmemiştir. Mesela, muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları miras hukuku mevzuatında düzenlenmemiştir. Yargıtay İçtihadı birleştirme kararları ile bu boşluk doldurulmuştur.

Miras hukuku alanında uzmanlaşmak miras davalarında avukatlık yapmak isteyen miras avukatı meslektaşlarımızın altın öğütler şunlardır:
· Miras avukatları Yargıtay’ın miras konusunda verdiği en son içtihatları birkaç kaynaktan takip etmelidirler.
· Miras avukatları 01.04.1974 gün 1/2 sayılı Yargıtay İnançları Birleştirme Kararını miras hukukuna yön veren içtihatları iyi bilmelidirler.
· Miras davası hazırlığı yaparken murisin mirasçılarından birini mirasından mahrum etmek neler yapar ? Bunu önlemenin bir yolu var mıdır ? gibi sorular üzerinde fikir cimlastiği yapmalıdır.
· Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı var mı ? Zamanaşımı süresi ne kadardır ?
· Hangi davalarda zamanaşımı vardır ? Miras avukatları bunları iyi bilmelidir.
· Miras avukatlarının en çok karşılaşacakları dava türü Muris Muvazaasından Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davası ile ilgili bütün içtihatları okumalıdır.
· Miras bırakan Tarafından Davalıya Taşınmaz Temlik Edilmişse takip edilecek hukuki süreç nedir ? Acil hukuki himaye yolları var mıdır ?
· Miras avukatlarının miras konusundaki en güncel kararları esas alarak dava açılması hem zaman hem de hak kayıplarının önüne geçecektir.
Hukukİst ofisi olarak miras hukuku uzmanı avukatlarımız ile miras davaları konusunda hukuki hizmet vermekteyiz

MİRAS HUKUKU YAZILARI

Hukukist Avukatlık Ofisi

Bu sitede yazılanlar genel bilgi mahiyetindedir. Sitemizdeki makaleler fikri bir çalışmanın ürünü olarak telif hakları ile korunmaktadır. Makalelerin tamamı kaynak gösterilse dahi iktibas edilemez. Alıntı kuralları çevçevesinde bir paragraflık kısmen alıntı yapılarak ve kaynak olarak link verilerek alıntı yapılabilir.

SOSYAL MEDYA

Bize Ulaşın

Talatpaşa Cad. No:42/7 Bahçelievler / İSTANBUL

0543 883 77 70

info@hukukist.com/

www.hukukist.com/

× Whatsapp Hattı