İcra Hukuku ve Davaları

İCRA HUKUKU

İstanbul’da faaliyet gösteren Hukukİst Avukatlık ve Danışmanlık ofisi olarak İcra Avukatı uzmanı ekimiz ile müvekkillerin İcra ve İflas hukukuna ilişkin hukuki sorunlarına uzman avukatlarımız ile proaktif çözümler getirmekteyiz.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nunda zaman içinde yapılan değişiklikler ve İcra Hukukuna ilişkin Yargıtay İçtihat farklılıkları İcra Avukatlığında uzmanlaşmış Avukatlarımız tarafından güncel bir şekilde takip edilmektedir. İcra ve İflas hukukuna ilişkin mevzuat değişikliklerine, icra müdürlüklerinin uygulamadaki farklılıklar da eklenince İcra ve İflas hukuku ayrı bir uzmanlık alanı olan olmayı gerektirmektedir. Hukukİst ofisi İcra Avukatları birimimiz; İcra ve İflas hukukuna ilişkin olarak aşağıdaki karşılaşılan başlıca hukuki sorunlara çözüm getirmekteyiz.

İcra ve İflas hukukuna ilişkin en çok karşılaşılan hukuki sorunlar şunlardır:

• Bono ve çek nedir ? Bono ve çek’in zorunlu unsurları nelerdir ?
• İlamlı veya ilamsız takip ile Kambiyo senetlerine mahsus hususi takip usulü nedir ?
• İcra takibine itiraz süresi ne kadardır ?
• İcra takibinde alacakları için zamanaşımı süresi ne kadardır ?
• İcra takibinde zamanaşımı süresi ne zaman başlar ?
• İcra takibinde haczin, takibin ve satışın düşmesi için öngörülen zamanaşımı süreleri ? kesin midir ?
• Çek ve Bonoya dayalı icra takibinde zamanaşımı süreleri ne kadardır ?
• Adli tatilde icra süreleri işler mi ?
• Ödeme emrine demektir ?
• Ödeme emri tebliğinden itibaren borçluya düşen yükümlülükler nelerdir ?
• Alacaklı olduğunuz icra takibinde takip ne zaman kesinleşir ?
• Takip kesinleştiği tarihten itibaren alacaklıya ve boşluya düşen yükümlülükler nelerdir ?
• İcra takibinden önce veya sonra borç ödenirse durum ne olur ?
• Hacizde hukuki haklarınız nedir ?
• Haciz tutanağına yazılan beyanlarınız geçerli midir ?
• İcra Hukukunda Taahhüdü ihlal nedir ? İcra Hukukunda Taahhüdü ihlalin hukuki ve cezai sorumluluğu nelerdir ?
• İcra takibine itiraz süresi kaçırılırsa hangi hukuki haklarımız vardır ?
• İcra hukukunda Menfi tespit ve istirdat davası ne demektir ?
• Menfi tespit davası icra takibini durdurur mu ?
• Aile hukukuna ilişkin davalarda icra iflas daireleri nasıl bir görev ?
• İcra yoluyla çocuk teslimi nasıl olur ?
• Adalet Bakanlığı’ndan ‘çocuk teslimi’ ve ‘çocukla görüşme’ye ilişkin nasıl bir düzenleme getirmiştir ?
• İcra mahkemeleri ile genel mahkemeler arasındaki fark nedir ?
• İcra ve iflas kanununa göre mehil vesikası nasıl alınır ? Mehil vesikasını süresi ne kadar ? Mehil süresi içinde alacaklı taraf haciz işlemi uygulayabilir mi ?
• Yargıtay kararının duran icra takibine etkisi nedir ?

İcra ve İflas Hukuku ve alacaklarınızın takibi

Hukukİst ofisi olarak uzman icra avukatlarımız ile alacak takibi konusunda hukuki hizmet vermekteyiz

Takibin durması, takibin ertelenmesi, takibin iptali takibin infazı gibi hukuki süreçler İcra ve İflas hukuku içinde çözüme kavuşturulmuştur.

İcra ve İflas Kanununun temel konularına vak olarak menkul veya gayrimenkul haczinden, ihale, satış ve icra dosyasına giren paralarının paylaştırma usulüne kadar geçen hukuki işlemlerde icra avukatı; sadece İcra ve İflas Kanununu bilmesi yetmez. Uygulamayı bilen bir tecrübeye sahip bir avukat olmalıdır. Aksi takdirde icra hukukunun aşamalarındaki hukuka aykırılıklar sizlere tazminat davası olarak dönebilir.

İcra Avukatı ekibimiz

Hukukİst ofisi olarak; her türlü icra takibinin hazırlanması, takibi ve tahsili işlemleri ile karşılıksız çek davalarının açılması ve takibini titizlikle yürütmekteyiz. Bunun yanında icra avukatınız olarak borca ve takibe itiraz işlemleri, itirazın kaldırılması, menfi tespit ve istirdat davalarının takibi hizmetlerini vermekteyiz.

İcra ve İflas hukukuna dayalı alacak takipleriniz sonrasında hukuki ihtilafların ortaya çıkmaması için alacak takipleriniz, hukuk ofisimizin uzman icra avukatları tarafından hukuka ve kanuna uygun olarak titizlikle yapılmaktadır.

İstanbul’da faaliyet gösteren Hukukİst hukuk ofisi olarak bütün alacak ve tazminat davalarının icra iflas hukukunun uygulandığı bir aşamaya geleceğini bilerek, icra ve iflas kanunu’ndaki ve içtihatlardaki değişiklikleri günü gününe takip ediyoruz.

Hukukİst ofisi olarak İstanbul’da İcra avukatlık hizmetlerimiz kapsamında İcra İflas hukukundan kaynaklanan hukuki sorunlarınızda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hukukist Avukatlık Ofisi

Bu sitede yazılanlar genel bilgi mahiyetindedir. Sitemizdeki makaleler fikri bir çalışmanın ürünü olarak telif hakları ile korunmaktadır. Makalelerin tamamı kaynak gösterilse dahi iktibas edilemez. Alıntı kuralları çevçevesinde bir paragraflık kısmen alıntı yapılarak ve kaynak olarak link verilerek alıntı yapılabilir.

SOSYAL MEDYA

Bize Ulaşın

Talatpaşa Cad. No:42/7 Bahçelievler / İSTANBUL

0543 883 77 70

info@hukukist.com/

www.hukukist.com/

× Whatsapp Hattı