Yargıtay Kararları ile Yeni İş Arama İzni ve Ücreti

Yeni iş arama izni, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 27. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre, işveren bildirim süreleri içinde işçiye yeni bir iş bulması için mesai saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan izin vermeye mecburdur.

Yeni iş arama izninin süresi 2 saatten az olmaz. İşçi isterse yeni iş arama izni sürelerini, işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek suretiyle, birleştirerek toplu olarak da kullanabilir.

Kısmi süreli çalışmalarda iş arama izni süresi, kısmi çalışma süresine göre orantılanarak belirlenir: “İş Kanunu’nun 27. maddesinde iş arama izninin günde 2 saatten az olamayacağı hükmü tam süreli çalışanlar içindir. Bu durumda günlük iş arama süresi de kısmi süreye göre belirlenmelidir. Günde 4 saat çalışan işçinin, aynı sürenin yarısını. günde 2 saati iş arama izni olarak kullanması doğru olmaz. İşçinin günde 4 saat dışında çalışmadığı anlaşılmakla, iş arama süresi kısmi çalışma süresine göre oranlanarak belirlenmeli ve sonucuna göre yasal iş arama izninin eksik kullandırılıp kullandırılmadığı belirlenmelidir (Yargıtay 9. HD., 2014/24967 E., 2014/28566 K.).”

Yeni iş arama izni süresi hesaplanırken çalışılmayan hafta tatilleri süreye dahil edilmez: “Çalışılmayan hafta tatilleri için de iş arama izin ücreti hesaplanarak sonuca gidilmesi hatalı olup kararın bu yönden bozulması gerekmiştir (Yargıtay 9. HD., 2009/15080 E., 2011/16385 K.).”

İşçiye yeni iş arama iznini verilmez veya eksik kullandırılırsa, işveren o süreye ilişkin ücreti işçiye ödemekle yükümlü olur.

27. maddenin son fıkrasına göre, “işveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.”

Yeni iş arama izni ücreti çıplak brüt ücret üzerinden hesaplanır. Giydirilmiş ücret hesaba dahil edilmez: “Somut olayda iş arama izin ücretinin, işçinin çalışma yani aylık ücretine göre hesaplanması gerekirken ihbar tazminatına esas olan giydirilmiş ücret miktarından hesaplanması hatalıdır (Yargıtay 9. HD., 2009/7616 E., 2011/7531 K.)

İşçi ihbar öneli verilmeden yapılan fesihlerde yeni iş arama izni ücreti alamaz: “Somut olayda davacı davalı T.C. Sağlık Bakanlığı’na ait hastanede belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmış ve hizmet akdi, ihale süresi sonunda ihbar öneli verilmeden feshedilmiştir. Mahkemece ihbar tazminatı ve iş arama izni ücreti talepleri kabul edilmiştir. Akit, ihbar öneli verilmeden feshedildiğine göre iş arama izni ücretine hükmedilmesi hatalıdır (Yargıtay 9. HD., 2012/32958 E., 2014/21253 K.).”

Öte yandan ihbar öneli verilmesi durumunda da, ihbar tazminatına hak kazanamaz: “Davalı, davacıya 01.11.2010 tarihli bildirimi ile 4857 sayılı Kanuna göre uyulması gerekli olan altı haftalık bildirim süresine uymuştur. Davalı işçiye iş arama izni kullandırdığını ispatlayamamıştır. Bu sebeple işçi kullanmadığı iş arama izni süresine ilişkin ücretini zamlı olarak alır. Mahkemece bu hususa dikkat edilmeden izin sürelerine ilişkin zamlı ücretin ödenmesine karar verilmesi gerekirken hatalı olarak ihbar tazminatına karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir (Yargıtay 22. HD., 2012/20028 E., 2013/8193 K.).”

Hukukist Avukatlık Ofisi

Bu sitede yazılanlar genel bilgi mahiyetindedir. Sitemizdeki makaleler fikri bir çalışmanın ürünü olarak telif hakları ile korunmaktadır. Makalelerin tamamı kaynak gösterilse dahi iktibas edilemez. Alıntı kuralları çevçevesinde bir paragraflık kısmen alıntı yapılarak ve kaynak olarak link verilerek alıntı yapılabilir.

SOSYAL MEDYA

Bize Ulaşın

Talatpaşa Cad. No:42/7 Bahçelievler / İSTANBUL

0543 883 77 70

info@hukukist.com/

www.hukukist.com/

× Whatsapp Hattı