Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabuluculuk

7155 yılında Abonelik sözleşmesi önceden belirlenmiş Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Usulü Hakkında Kanunun 19.12.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandığı yerlerde girildiği sayfada Ticari Davalarda dava şartı olarak arabulucuya yönlendirilmesi gereken hale getirildi.

İşbu kanunun 20. Maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 5 / A maddesi eklenmiştir. Böylelikle 01.01.2019 tarihinde mevcut Türk Ticaret Kanununun 4. Maddesi’nin bulunduğu ve sair kanunlarla ilgili ticari davalarda konu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri ile ilgili buna dava açılmadan önce arabulucuya başvurmak için hale getirildi olduğundan düzenlemenin yürürlük tarihi Olan 2019/01/01 Tarihinden İtibaren arabulucuya başvurmaksızın dava Açılması durumunda, dava Hakkında HERHANGİ Bir Işlem yapılmaksızın   “dava şartı yokluğundan usulden reddine“karar Verilecektir.

Arabulucuya başvurması ve olumsuz sonuçlanması durumu arabuluculuk faaliyeti, uzlaşmalar konusunda anlaşmaya varmadığınızı açıklayın. Son oğulda önce asılı veya arabulucu tarafından onaylanmış halinin dava dilekçesine eklenmesi için dava açılabilecektir. İşbu zorunluluğa uymadan dava açılabiliyorsa mahkeme davacı tarafa arabuluculuk son tutanakları 1 hafta içinde mahkemeye sunması için kesin zaman gelecek, aksi halde davanın usulden reddedileceği bekleniyor ihtarat yapacaktır. İhtarat, süresi içerisinde yerine getirilmez, dilekçesi davalıya tebliğ edilmeden dava usulden reddedilecektir.

Ancak bu düzenleme kanunun yürürlük tarihi olan 01.01.2019 önce önce İlk Derece Mahkemelerinde, İstinaf Mahkemelerinde ve Yargıtay’da görülmekte olan olan ticari davalar uygulanmayacaktır.

Dava şartı olarak zorunlu arabuluculuğun söz konusu olduğu hallerde, dava açılmadan önce koruma önlemleri hakkında karar verme süresi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 397/1 hükmünde orada iki yaşında, ihtiyati (İİK) 264 üncü maddesinin birinci fıkrasında varsa yedi günlük dava açılma süresi, arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağında tarihe kadar işlemeyecektir. Ancak, ihtiyari arabuluculuk halindeki listede süreler işlemeye devam ediyor.

Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözümü yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin yapılması hâlinde, dava şartı olarak arabuluculuğa yönelik hükümler uygulanmayacak, özel yönetim alanı bulabilecek. 

İİK’da, para veya teminat alacaklarına özgü, ilâmsız icra takibinde düzenlenmiş ve alacaklının doğrudan icra dairesine bağlıurarak borçluya karşı ödeme emri göndermeyi talep edebiliyor hallerde, takip başlatılmadan önce, alacaklının dava şartı arabuluculuğunu yapabiliyor. Ancak, yapılan icra takibi neticesinde ödeme emrine itiraz edilmemiş olması itirazın iptali davası açılmadan önce, dava şartı olarak arabuluculuğa göre yapılması gerekiyor. Ancak icra mahkemesinde, yoluna başvurulacaksa, takip hukukuna özgü itirazın kaldırılması, dava şartı arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

Hukukist Avukatlık Ofisi

Bu sitede yazılanlar genel bilgi mahiyetindedir. Sitemizdeki makaleler fikri bir çalışmanın ürünü olarak telif hakları ile korunmaktadır. Makalelerin tamamı kaynak gösterilse dahi iktibas edilemez. Alıntı kuralları çevçevesinde bir paragraflık kısmen alıntı yapılarak ve kaynak olarak link verilerek alıntı yapılabilir.

SOSYAL MEDYA

Bize Ulaşın

Talatpaşa Cad. No:42/7 Bahçelievler / İSTANBUL

0543 883 77 70

info@hukukist.com/

www.hukukist.com/

× Whatsapp Hattı