Kişisel verilerin korunması nedir ?

Kişisel veri nedir ?

Kişisel veri: Gerçek kişinin; belirli ya da belirlenebilir nitelikte ki, doğum tarihi, doğum yeri, telefonu, tercihleri, sağlık bilgileri ve aile bilgileri gibi o kişiyi tanımlayan her türlü bilgidir.

En basit tanımıyla kişisel verilerin korunması, Anayasal koruma altındaki özel hayatın gizliliği ve kişiye özel bilgilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve bu surette temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır diyebiliriz.

Kişisel verin korunması neden şimdi önem kazandı ?

Dünya; 4. Sanayi Devrimi ya da Endüstri 4.0 ile birlikte yeni bir döneme girmiştir. Aynı şekilde küresel web dünyası da otomasyon dönemine girmiştir. Robotik otomasyonun en yaygın şekilde kullanıldığı dönemdeyiz.
Kişisel verin korunması İnternet’in teknik olarak gelişimi ve bilginin daha kolay ulaşılabilir olması ile birlikte daha da önem kazanmıştır.
Yukarıda açıkladığımız üzere kişinin geliri, konumu, yaşı, politik tercihleri dijital dünyada bir tık ile küresel ağ yardımıyla dünyanın öbür ucuna iletilebilir. Bir anlamda, sadece ilgili kişinin görebildiği, özel bilgiler; Facebook, Twitter, Amazon, Ali baba gibi global küresel ticari kuruşların veri tabanında yer alabilir.

Nitekim ABD’de; Trump’ın seçim kampanyasının çözüm ortağı Cambridge Analytica, 50 milyondan fazla kullanıcının Facebook profillerindeki özel bilgileri topladığı ve daha sonra bu bilgiler Trump’ın seçim kampanyasında kullanıldığı basında yer almıştır. İddialara göre Trump seçimi bu bilgilerin analizi üzerine kurgulamış ve kazanmıştır. İşte sizin haberiniz bile olmadan bir şirket sizin kişisel verileriniz üzerinden milyonlarca dolar kazanabilir. Yine sizin kişisel verileriniz kullanılarak yapılan analiz neticesinde seçim kazanılabilir. Bundan da sizin haberiniz olmayabilir.

Kişisel veriler neden kanunla korunmalıdır ?

Kişisel verilerin korunmasının temel gerekçesi; Kişinin kendi bilgisinin geleceğini, kullanılma şeklini kendisinin belirlemesi ilkesine yani insanın kişiliğinin korunması ilkesine dayanmaktadır diyebiliriz.

Nitekim anayasa’nın ‘Özel hayatın gizliliği’ başlıklı 20. Maddesinde; “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.” Denilmektedir.

Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca kurulan; kişisel verileri koruma kurumu kullanıcıların verilerinin işleme usulünü takip açısından zamanla en çok konuşulan kurum haline gelecektir.

Kişisel verilerin korunması kanunu nedir ?

Kişisel verilerin korunması kanunu anayasanın 20. Maddesine dayanılarak 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kişisel verilerle ilgili Anayasanın 20. Madde hükmü şöyledir:

A. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ

Madde: 20- Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.
Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ve kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.

Kanunun temel amacı; kişisel verilerin işlenmesi, özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak özgürlüklerini korumaktır. Bu amaçla; kişisel verileri işleyen kişilerin, şirketlerin kurumların, yükümlülüklerini ve uyacakları cezaları ve kuralları düzenlemektedir. Ayrıca kişisel verileri ihlal ile ele geçiren kişiye iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.

Kuralların ve yaptırımları sebebi ise en basit anlatımıyla kişisel verileri kaydeden kurumların kişilerden emanet olarak aldıkları bu bilgilere karşı hesap verme yükümlülüğüdür. Başka bir değişle edilen kişisel verilerin bilgi güvenliği açısından ne kadar korunduğunun denetlenmesidir.

Kanundaki ön görülen müeyyideler ve şirketlere getirilen yükümlükler kişisel verilerin korunmasına ilişkin avukatlık ve hukuki danışmanlığın da önemini artırmıştır.

Hukukist ofisi olarak; Bilişim ve internet avukatlık hizmeti kapsamında kişisel verin korunması ile ilgili avukatlık ve danışmalık hizmeti vermekteyiz.

Hukukist Avukatlık Ofisi

Bu sitede yazılanlar genel bilgi mahiyetindedir. Sitemizdeki makaleler fikri bir çalışmanın ürünü olarak telif hakları ile korunmaktadır. Makalelerin tamamı kaynak gösterilse dahi iktibas edilemez. Alıntı kuralları çevçevesinde bir paragraflık kısmen alıntı yapılarak ve kaynak olarak link verilerek alıntı yapılabilir.

SOSYAL MEDYA

Bize Ulaşın

Talatpaşa Cad. No:42/7 Bahçelievler / İSTANBUL

0543 883 77 70

info@hukukist.com/

www.hukukist.com/

× Whatsapp Hattı