İşe iade dava açma süresi

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi, iş akdinin işveren tarafından feshedilebilmesi için fesih nedeninin, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir nedene dayanmasını zorunlu tutmuştur.

30 veya daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde, en az 6 ay kıdemi bulunan ve belirsiz süreli iş akdi ile çalışan işçinin iş akdi 18. maddeye aykırı bir şekilde feshedilmesi halinde işçi, fesih nedeninin gösterilmemesi veya gösterilen sebebin geçerli olmaması gerekçeleri ile işe iadesini isteyebilir.

İşe iade davası açmadan önce arabulucuya başvuru zorunlu mudur ?

İşe iade dava açmak isteye İşçi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesine göre fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde arabulucuya başvurmak zorundadır.

Buradaki bir aylık süre iş akdinin feshedilmesinden değil, fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren başlar. Bu süre hak düşürücü bir süredir. Yüksek Yargının bu konuda pek çok kararı vardır:

“… 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri süren işçinin, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde feshin geçersizliği ve işe iade istemi dava açması gerekir. Bu süre hak düşürücü süre olup, resen dikkate alınması gerekir… (Yargıtay 9. HD., E. 2009/23235, K. 2009/19656)”

“… Somut olayda, davacının iş sözleşmesinin 18.08.2004 tarihinde feshedileceği 01.07.2004 tarihinde bildirilmiştir. Yasanın açık hükmü karşısında bir aylık dava açma süresi feshin gerçekleştiği tarih yerine fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren başlatılmalıdır. Dava, 14.09.2004 tarihinde açılmış olmakla, dava açma yönünden bir aylık hak düşürücü süre geçmiş durumundadır… Yargıtay 9. HD., E. 2006/7831, K. 2006/10473)”

“… Dolayısıyla davalı işveren tarafından 02.12.2014 tarihinde yukarda belirtilen nedenlerden dolayı iş akdinin 31.12.2014 tarihi itibariyle feshedileceğinin bildirildiği, dava açma süresinin fesih tarihinden değil fesih bildiriminin tebliği tarihinden başlayacağı, davanın ise 1 aylık yasal süre aşılarak 08.01.2015 tarihinde açıldığı görülmekle yasal süresi içinde açılmayan davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile sonuca gidip davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır…(Yargıtay 7. HD., E. 2016/24042 K. 2016/18961)”

Yine 20. maddeye göre işçi, “Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir”.

 

İşe iade dava açma süresi ile ilgili her türlü görüş, yorum ve sorularınızı iletişim bölümünden bize gönderebilirsiniz.

 

Hukukist Avukatlık Ofisi

Bu sitede yazılanlar genel bilgi mahiyetindedir. Sitemizdeki makaleler fikri bir çalışmanın ürünü olarak telif hakları ile korunmaktadır. Makalelerin tamamı kaynak gösterilse dahi iktibas edilemez. Alıntı kuralları çevçevesinde bir paragraflık kısmen alıntı yapılarak ve kaynak olarak link verilerek alıntı yapılabilir.

SOSYAL MEDYA

Bize Ulaşın

Talatpaşa Cad. No:42/7 Bahçelievler / İSTANBUL

0543 883 77 70

info@hukukist.com/

www.hukukist.com/

× Whatsapp Hattı