İş Akdinin Feshinde İspat

İş akdinin feshinde ispat yükü kimdedir ? İspat yükü ile ilgili 2019 yılı emsal Yargıtay kararları nedir ? Ya da devamsızlık nedeniyle iş akdinin feshinde Yargıtay kararlarında ne denilmektedir ?

Yargıtay, bir işyerinde uzun süre çalışan bir işçinin tazminatını almadan iş aktini durup dururken feshetmesini hayatın olağan akışına aykırı bulmuş ve iş aktini işçinin feshettiğinin ispatını işverenin yapması gerektiğine karar vermiştir:

“…Davalı işveren ise davacının iş kurmak için istifa ettiğini savunmaktadır. Ancak buna ilişkin davacı tarafından verilmiş bir yazılı belge ibraz edememiştir. Davalı tanık beyanına göre davacının çalışırken ayağına kaynar su dökülmesi nedeniyle yanık meydana geldiği ve bu nedenle 15-17 Kasım 2007 tarihleri arasında 3 gün raporlu olduğu sabittir. Davacının işyerindeki toplam kıdemi 7 yıl 5 ay 10 gündür. Bu kadar bir kıdemi bulunan bir işçinin durup dururken iş sözleşmesini feshetmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Davalı, davacının kıdem ve ihbar tazminatı hak kazanmayacak şekilde iş sözleşmesinin davacı işçi tarafından sona erdirildiğini ispatlayamamıştır. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı hüküm altına alınması gerekirken reddi isabetsizdir. (Yrg. 9. H.D., 18.04.2012 T., 2010/5955 E., 2012/13497 K.)”

Bir yerel mahkeme de bu hususta, “Kıdem tazminatı gerektirmeksizin iş akdinin feshedildiği hususunun davalı işveren tarafından ispat edilmesi gerektiği, davalı tarafın buna ilişkin herhangi bir delil sunmadığı, kaldı ki  10 yıldan fazla çalışması bulunan davacının tazminatlarını almadan işten ayrılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu hususları göz önüne alındığında davacının iş akdinin davalı tarafından feshedildiği, bu nedenle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı…” şeklinde hüküm kurmuştur. Anılan karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2015/22226 E., 2018/18067 K., 11.10.2018 tarihli kararı ile onanmıştır.

Hukukist Hukuk Bürosunun web sitesinde yayınlanan tüm yayınlar telif hakları ile korunmaktadır. Makalenin kaynak link adresi ve hukukist adı belirtilerek makalelerden bir paragraflık alıntı yapılabilir. Bunu dışında yazılı izin alınmadan makalelerin başka web sitelerinde yayınlanması hukuki ve cezai sorumluluk gerektirmektedir.

İş Akdinin Feshinde İspat, İş akdinin feshinde ispat yükü ve İspat yükü ile ilgili 2019 yılı emsal Yargıtay kararlarlar konusunda her türlü görüş, yorum ve sorularınızı iletişim bölümünden bize gönderebilirsiniz.

Hukukist Avukatlık Ofisi

Bu sitede yazılanlar genel bilgi mahiyetindedir. Sitemizdeki makaleler fikri bir çalışmanın ürünü olarak telif hakları ile korunmaktadır. Makalelerin tamamı kaynak gösterilse dahi iktibas edilemez. Alıntı kuralları çevçevesinde bir paragraflık kısmen alıntı yapılarak ve kaynak olarak link verilerek alıntı yapılabilir.

SOSYAL MEDYA

Bize Ulaşın

Talatpaşa Cad. No:42/7 Bahçelievler / İSTANBUL

0543 883 77 70

info@hukukist.com/

www.hukukist.com/

× Whatsapp Hattı